Recyklace výrobků

Likvidace výrobků z technické pryže

V návaznosti na zákon č.: 185/2001 Sb., jsou použité pryžové výrobky klasifikovány jako obyčejný odpad a je možné je ukládat na komunální skládku. Použité výrobky lze spalovat pouze ve schválených spalovnách