Enviromentální systém

Sledování a trvalé zlepšování environmentálního profilu se řadí mezi hlavní cíle společnosti. Pro zajištění těchto požadavků byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Všechny výrobní a obslužné činnosti jsou v časovém předstihu podrobeny analýze environmentálních aspektů a dopadů, čímž je soustavně zajišťován ohled na životní prostředí.

Rozsah systému;

Vývoj a výroba výrobků z technické pryže, pogumování kovových součástí .

Lokality a zařazení činností podle NACE:

TVD-Rubber & Plastics, Divnice 156, 763 21 Slavičín
Budova na parcelách č: 171/7; 171/10; 171/11; 190 a vnější prostranství 971/9.
NACE: C 22.19